ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Vui lòng đọc kĩ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG (Điều khoản) trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng Lizks (“Ứng dụng”) (bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm, các file và các tài liệu liên quan) hoặc sử dụng các Dịch vụ (Dịch vụ) do chúng tôi cung cấp để kết nối đến Ứng dụng. Bạn chấp thuận và đồng ý ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong các Điều khoản này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kì Điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng. Ứng dụng hoặc tháo gỡ ứng dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

 1. Các Dịch vụ cung cấp:
  Lizks cung cấp các Dịch vụ bao gồm:
 2. Quy định về độ tuổi:
  Để sử dụng Dịch vụ, người dùng cần:
  • a) Đủ 18 tuổi hoặc từ 18 tuổi trở lên
  • b) Nếu chưa đủ 18 tuổi thì phải có sự cho phép sử dụng Dịch vụ của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Trường hợp chúng tôi nhận thấy bạn không đáp ứng đủ các tiêu chí này, chúng tôi có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ cho bạn cho đến khi bạn đã cung cấp cho chúng tôi các bằng chứng chứng minh bạn có độ tuổi phù hợp.
 3. Trách nhiệm về các hành vi trên tài khoản:
  • - Người dùng phải chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được tạo ra bằng tài khoản hoặc những hoạt động được ủy quyền hoặc chi phối của mình, dù là bí mật hay công khai. Lizks không có trách nhiệm pháp lý nếu tài khoản của bạn có các hành vi vi phạm các Điều khoản mà Lizks đưa ra.
  • - Người dùng phải đảm bảo rằng tài khoản sử dụng Dịch vụ của mình không có các hành vi dưới đây:
   1. Vi phạm các quy định pháp luật của chính quyền sở tại.
   2. Đăng hoặc truyền tải bất kỳ thông tin hay tài liệu nào có nội dung xúc phạm, lăng mạ, phỉ báng, bôi nhọ, ngược đãi, phân biệt đối xử, khiêu dâm, bạo lực, khiếm nhã, mang tính kích động, khuyến khích bạo lực hay khủng bố hoặc có bất kỳ hoạt động trái phép, hành vi phản cảm, hành động gây quấy rối, cảnh cáo, bôi nhọ danh dự, bất kỳ một cá nhân hoặc tổ chức nào.
   3. Đăng hoặc truyền tải nội dung kích động bất cứ ai thực hiện hoặc hỗ trợ thực hiện bất kỳ hoạt động hay hành vi chống phá pháp luật, gây mất trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị hoặc khuyến khích các hoạt động nguy hiểm cho sự an toàn hoặc hạnh phúc của cá nhân hoặc tổ chức nào.
   4. Theo dõi bất hợp pháp bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào mà không được sự đồng ý của họ, hoặc sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của họ.
   5. Tiết lộ thông tin của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác hoặc có hành vi xâm nhập đến quyền riêng tư của họ.
   6. Truyền tải thông tin chứa bất kỳ loại virus hoặc mã độc hoặc các chương trình gây hại khác…
   7. Truyền tải thông tin cá nhân và/hoặc bí mật của người khác. VD: số thẻ tín dụng, mật khẩu tài khoản,…
   8. Sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, hoặc trong bất kỳ các trường hợp nào không được cho phép bởi chúng tôi.
   9. Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức thông qua việc sử dụng Dịch vụ.
   10. Gây tổn hại, làm hư hại đến hệ thống Dịch vụ, bảo mật, giao diện của Dịch vụ đối với người dùng khác.
   11. Sử dụng bất kỳ phần mềm hoặc phương tiện khác, bao gồm (nhưng không giới hạn) các văn bản, gián điệp, robot, cho dù bằng tay hoặc tự động, để giải nén, tải về, phân tích, khai thác, cóp nhặt, tái sản xuất, phá hoại sự trình diễn, hoạt động, mục đích sử dụng của Dịch vụ, và bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào của nó.
   12. Sao chép, phiên dịch, sửa đổi hoặc can thiệp vào bất cứ phần nào của Dịch vụ.
   13. Làm thay đổi, hoặc xáo trộn, toàn bộ hoặc một phần của Dịch Vụ, hoặc cho phép Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của nó được kết hợp hoặc bị đưa vào bất kỳ chương trình khác.
   14. Các hình thức vi phạm khác
 4. Quyền sử dụng nội dung thu âm:

  Khi tải lên bất kỳ một nội dung nào lên Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn: video, văn bản, thu âm,…), bạn đã đồng ý cho Lizks toàn quyền sử dụng những nội dung này mà không cần xin phép.

 5. Tạm ngừng sử dụng tài khoản:

  Chúng tôi có quyền xóa hoặc tạm ngừng, hủy bỏ, hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn, và/hoặc cấm bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi mà không cần báo trước nếu chúng tôi tin rằng bạn đã có một hoặc nhiều hành vi vi phạm các Điều khoản mà chúng tôi đưa ra.

 6. Phí và các khoản thu khác:

  Hiện tại Chúng tôi sẽ cung cấp cho người dùng các dịch vụ cơ bản của Lizks hoàn toàn miễn phí.
  Trong trường hợp có sự thay đổi về việc thu phí và khoản thu khác chúng tôi sẽ thông báo đến người dùng và yêu cầu người dùng xác nhận nếu muốn tiếp tục sử dụng Dịch vụ.

 7. Quyền sở hữu ứng dụng:

  Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, video, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng Dụng; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Ứng Dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi Lizks và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ hình thức khác mà Lizks cho rằng có sự xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của Lizks.

 8. Xử lý vi phạm

  Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, Lizks có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, Lizks và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

 9. Dịch vụ Bên thứ Ba

  Chúng tôi không điều khiển nhà cung cấp dịch vụ thứ ba ngoài Lizks cũng như không có trách nhiệm cho nội dung hoặc chức năng của các dịch vụ mà bên thứ ba cung cấp. Khi việc sử dụng Dịch vụ của bạn có liên quan đến bên thứ ba, các điều khoản áp dụng cho việc sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba đó sẽ được thực thi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì liên quan tới việc bạn sử dụng dịch vụ của họ.

 10. Chấm dứt Điều khoản

  Chúng tôi có quyền chấm dứt các Điều khoản và đóng tài khoản sử dụng của bạn tại bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo nếu chúng tôi ngừng cung cấp Dịch vụ.

Các điều khoản này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 26 tháng 1 năm 2017 Khi cần hỗ trợ vui lòng liên lạc với chúng tôi email: contact@lizks.com